Hotel Łebunia

Inwestor: Objęte Klauzulą Poufności
Funkcja: Hotel z salą bankietową i konferencyjną
Lokalizacja: Łebunia
Powierzchnia użytkowa: 3025 m2
Data: 2021
Projektanci: Anna Chwil-Lebioda, Daniel Lewandowski, Artur Tryc
Współpraca projektowa: ATU Pracownia