Apartament Indipendenza

Inwestor: Prywatny
Funkcja: Lokal mieszkalny
Lokalizacja: La Madalena
Powierzchnia użytkowa: 215 m2
Data: 2023
Projektanci: Artur Tryc, Daniel Lewandowski, Anna Chwil-Lebioda